เซ็ทเมนู

セット

จานหลัก

メインディッシュ

อาหารทานเล่น

お八つ

เครื่องเคียง

おかず

เครื่องดื่ม/ของหวาน

ドリンク&デザート